Kvalitets- och
miljöpolicy

Kvalitet- och miljö diskuteras ofta idag. På Häggenäs Automobile är detta något som präglar hela verksamheten. Därför är vi på Häggenäs Automobile så stolta över att vi sedan 2016 är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 på vår serviceavdelning.

Meningen är att det dagliga arbetet ska genomsyras av omsorg om miljö, hälsa och kvalitet och att det upplevs som meningsfullt, ja faktiskt roligt, att arbeta hos oss. Bara så tror vi att den enskilde medarbetaren kan känna stolthet och vilja ta ett personligt ansvar.

Detta tydliggör vi i vår kvalitets- och miljöpolicy. Tanken med denna är att säkerställa att vi alla som arbetar på Häggenäs Automobile ständigt, ett steg i taget, förbättrar verksamheten, minskar miljöbelastningen och förebygger föroreningar. Våra solpaneler som levererar all el till företaget är ett exempel på detta.

Naturligtvis ska detta systematiska kvalitets- och miljöarbete också vara lönsamt. Bara så kan vi utvecklas, stärka företagets konkurrenskraft och skapa en framtid.

Vår kvalitets- och miljöpolicy sammanfattas så här.

 

Skapa ambassadörer

I varje möte ska kunden bli så nöjd att han eller hon berättar om oss och blir en ambassadör för Häggenäs Auto. Det betyder att vi ska utstråla trygghet, trovärdighet och tillgänglighet och att kunden ska känna sig sedd och betydelsefull. Just detta ska prägla oss i alla situationer där vi möter kunder och samarbetspartners. Bara så är vi verkligen på väg mot vårt mål. 

Minska miljöbelastningen

Det dagliga arbetet på Häggenäs Auto ska präglas av samarbete mellan chefer och medarbetare samt gentemot leverantörer, myndigheter och branschorganisationer. Bara så kan vi vara säkra på vår belastning på miljön blir så liten som möjligt, att vi förebygger föroreningar och att miljöfarliga ämnen omhändertas och återvinns eller bearbetas med största möjliga hänsyn till miljön.

Överträffa lagstiftningen

Lagar och regler, bindande krav och förväntningar från utomstående är startpunkt för vårt kvalitets- och miljöarbete. En sorts lägstanivå. Bara så kan vi på Häggenäs Auto stolt möta våra kunder, samarbetspartners etc. och deras förväntningar på oss.

Ta ansvar

Alla på Häggenäs Auto är engagerade och tar ansvar för sitt arbete. Chefer leder arbetet genom att vara tydliga och synliga och alla anställda följer rutiner och regler och påtalar det som kan bli bättre. Bara så kan vi med stolthet och rak rygg säga att vi verkligen tar ansvar.  

Fördela tydligt

Kvalitets- och miljöarbetet börjar med en tydlig ansvarsfördelning. Vi strävar framåt genom att ständigt bli bättre och vi följer regelbundet upp det vi kommit överens om. Bara så kan vi vara säkra på att det som blivit sagt verkligen blir gjort. 

Kräv kompetens

Chefer och medarbetare ska alla ha kompetens för att kunna styra och bidra i kvalitets- och miljöarbetet. Var och en på sitt vis och inom sitt område. Samtidigt ställer vi höga krav på samarbetspartners och leverantörer. Bara så lever vi faktiskt upp till vår kvalitets- och miljöpolicy. 


Här på familjeägda Häggenäs Auto arbetar vi med allt från nyttofordon till sportbilar. Gillar du Porsche har vi mycket gemensamt och du får gärna dra nytta av våra erfarenheter. Kanske hitta din drömbil eller sälja bilen du har idag. Vår verkstad servar, reparerar och modifierar alla bilmärken inklusive Porsche.
Varmt välkommen!
© HÄGGENÄS AUTOMOBILE AB 2014

Denna sidan fungerar inte korrekt i din webbläsare.

Du kör antagligen Internet Explorer 8 eller neråt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer